มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8757' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8731,9903,10828,8723,11097,11087,8760,10830,10560,17184,9898,13157,22014,8752,8738,9904,8763,9910 Array ( [0] => 8731 [1] => 9903 [2] => 10828 [3] => 8723 [4] => 11097 [5] => 11087 [6] => 8760 [7] => 10830 [8] => 10560 [9] => 17184 [10] => 9898 [11] => 13157 [12] => 22014 [13] => 8752 [14] => 8738 [15] => 9904 [16] => 8763 [17] => 9910 )