มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8756' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8724,8763,20947,8759,8722,10562,17701,8736,8729,8749,9899,9894,15565,10559,9900,8730,9902,20091 Array ( [0] => 8724 [1] => 8763 [2] => 20947 [3] => 8759 [4] => 8722 [5] => 10562 [6] => 17701 [7] => 8736 [8] => 8729 [9] => 8749 [10] => 9899 [11] => 9894 [12] => 15565 [13] => 10559 [14] => 9900 [15] => 8730 [16] => 9902 [17] => 20091 )