มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8756' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11096,11091,8755,17699,9893,8762,8761,11090,22014,19967,8744,23458,8754,8760,10828,11089,8763,8733 Array ( [0] => 11096 [1] => 11091 [2] => 8755 [3] => 17699 [4] => 9893 [5] => 8762 [6] => 8761 [7] => 11090 [8] => 22014 [9] => 19967 [10] => 8744 [11] => 23458 [12] => 8754 [13] => 8760 [14] => 10828 [15] => 11089 [16] => 8763 [17] => 8733 )