มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8756' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8754,11096,11090,8750,21229,17677,10561,17184,17699,10559,8721,10752,8737,10563,8746,24237,8763,21230 Array ( [0] => 8754 [1] => 11096 [2] => 11090 [3] => 8750 [4] => 21229 [5] => 17677 [6] => 10561 [7] => 17184 [8] => 17699 [9] => 10559 [10] => 8721 [11] => 10752 [12] => 8737 [13] => 10563 [14] => 8746 [15] => 24237 [16] => 8763 [17] => 21230 )