มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8756' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22456,11087,8728,9907,10830,13053,19967,8732,17677,8764,15565,20953,20947,9895,10753,24237,9901,8762 Array ( [0] => 22456 [1] => 11087 [2] => 8728 [3] => 9907 [4] => 10830 [5] => 13053 [6] => 19967 [7] => 8732 [8] => 17677 [9] => 8764 [10] => 15565 [11] => 20953 [12] => 20947 [13] => 9895 [14] => 10753 [15] => 24237 [16] => 9901 [17] => 8762 )