มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8756' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8738,17703,9916,8753,8730,17699,20953,11086,11090,9903,8734,9898,9913,19967,9915,19648,8758,8752 Array ( [0] => 8738 [1] => 17703 [2] => 9916 [3] => 8753 [4] => 8730 [5] => 17699 [6] => 20953 [7] => 11086 [8] => 11090 [9] => 9903 [10] => 8734 [11] => 9898 [12] => 9913 [13] => 19967 [14] => 9915 [15] => 19648 [16] => 8758 [17] => 8752 )