มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8756' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10753,20091,9906,9905,11088,22015,9904,10752,8749,9907,10547,8721,8722,13053,8747,8735,9899,19648 Array ( [0] => 10753 [1] => 20091 [2] => 9906 [3] => 9905 [4] => 11088 [5] => 22015 [6] => 9904 [7] => 10752 [8] => 8749 [9] => 9907 [10] => 10547 [11] => 8721 [12] => 8722 [13] => 13053 [14] => 8747 [15] => 8735 [16] => 9899 [17] => 19648 )