มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8756' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11094,10830,8737,17699,9894,15565,19648,9901,22456,10561,10562,22457,11092,11095,8757,8723,8764,8721 Array ( [0] => 11094 [1] => 10830 [2] => 8737 [3] => 17699 [4] => 9894 [5] => 15565 [6] => 19648 [7] => 9901 [8] => 22456 [9] => 10561 [10] => 10562 [11] => 22457 [12] => 11092 [13] => 11095 [14] => 8757 [15] => 8723 [16] => 8764 [17] => 8721 )