มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8756' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11088,8727,9893,22556,10562,8759,8734,8762,20947,9912,17677,20953,9906,8723,8729,9901,10232,8755 Array ( [0] => 11088 [1] => 8727 [2] => 9893 [3] => 22556 [4] => 10562 [5] => 8759 [6] => 8734 [7] => 8762 [8] => 20947 [9] => 9912 [10] => 17677 [11] => 20953 [12] => 9906 [13] => 8723 [14] => 8729 [15] => 9901 [16] => 10232 [17] => 8755 )