สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8755' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22456,11087,8764,17703,10232,9911,8725,8723,8728,11088,8737,13157,15565,20947,19648,8753,8727,9905 Array ( [0] => 22456 [1] => 11087 [2] => 8764 [3] => 17703 [4] => 10232 [5] => 9911 [6] => 8725 [7] => 8723 [8] => 8728 [9] => 11088 [10] => 8737 [11] => 13157 [12] => 15565 [13] => 20947 [14] => 19648 [15] => 8753 [16] => 8727 [17] => 9905 )