สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8755' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19967,8758,8727,9895,11486,24237,8722,22015,9901,8726,8753,9899,8746,10828,17184,15565,11095,8743 Array ( [0] => 19967 [1] => 8758 [2] => 8727 [3] => 9895 [4] => 11486 [5] => 24237 [6] => 8722 [7] => 22015 [8] => 9901 [9] => 8726 [10] => 8753 [11] => 9899 [12] => 8746 [13] => 10828 [14] => 17184 [15] => 15565 [16] => 11095 [17] => 8743 )