สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8755' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11089,8750,11091,17703,22014,10561,8757,8738,8737,10830,8733,8724,9895,8761,8739,22457,9915,8722 Array ( [0] => 11089 [1] => 8750 [2] => 11091 [3] => 17703 [4] => 22014 [5] => 10561 [6] => 8757 [7] => 8738 [8] => 8737 [9] => 10830 [10] => 8733 [11] => 8724 [12] => 9895 [13] => 8761 [14] => 8739 [15] => 22457 [16] => 9915 [17] => 8722 )