สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8755' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15565,9894,21229,9902,8757,10829,10753,8729,8736,17701,8753,8738,8726,8760,8731,8762,8743,10752 Array ( [0] => 15565 [1] => 9894 [2] => 21229 [3] => 9902 [4] => 8757 [5] => 10829 [6] => 10753 [7] => 8729 [8] => 8736 [9] => 17701 [10] => 8753 [11] => 8738 [12] => 8726 [13] => 8760 [14] => 8731 [15] => 8762 [16] => 8743 [17] => 10752 )