สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8755' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19967,9915,8745,22556,11092,8743,8722,20947,8754,11096,17184,22015,11087,8726,10547,11486,19648,8733 Array ( [0] => 19967 [1] => 9915 [2] => 8745 [3] => 22556 [4] => 11092 [5] => 8743 [6] => 8722 [7] => 20947 [8] => 8754 [9] => 11096 [10] => 17184 [11] => 22015 [12] => 11087 [13] => 8726 [14] => 10547 [15] => 11486 [16] => 19648 [17] => 8733 )