สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8754' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19967,11092,9905,8734,9902,8763,8731,22015,8737,9893,8733,20091,8730,8739,8761,22556,22456,8747 Array ( [0] => 19967 [1] => 11092 [2] => 9905 [3] => 8734 [4] => 9902 [5] => 8763 [6] => 8731 [7] => 22015 [8] => 8737 [9] => 9893 [10] => 8733 [11] => 20091 [12] => 8730 [13] => 8739 [14] => 8761 [15] => 22556 [16] => 22456 [17] => 8747 )