มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8753' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11095,8760,8748,8723,9910,9913,9914,11086,9894,22015,10563,9912,8755,10547,11091,10829,8734,13157 Array ( [0] => 11095 [1] => 8760 [2] => 8748 [3] => 8723 [4] => 9910 [5] => 9913 [6] => 9914 [7] => 11086 [8] => 9894 [9] => 22015 [10] => 10563 [11] => 9912 [12] => 8755 [13] => 10547 [14] => 11091 [15] => 10829 [16] => 8734 [17] => 13157 )