มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8753' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11089,17184,9892,10547,9901,9895,9916,10563,9914,9900,11486,8734,22556,9898,8723,9893,8755,8761 Array ( [0] => 11089 [1] => 17184 [2] => 9892 [3] => 10547 [4] => 9901 [5] => 9895 [6] => 9916 [7] => 10563 [8] => 9914 [9] => 9900 [10] => 11486 [11] => 8734 [12] => 22556 [13] => 9898 [14] => 8723 [15] => 9893 [16] => 8755 [17] => 8761 )