มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8752' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10830,24018,8739,22014,9904,22015,8762,20091,9893,8721,11090,10561,19967,9912,22556,8758,8723,19966 Array ( [0] => 10830 [1] => 24018 [2] => 8739 [3] => 22014 [4] => 9904 [5] => 22015 [6] => 8762 [7] => 20091 [8] => 9893 [9] => 8721 [10] => 11090 [11] => 10561 [12] => 19967 [13] => 9912 [14] => 22556 [15] => 8758 [16] => 8723 [17] => 19966 )