มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8752' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8739,9904,8745,10752,8734,9909,9913,17184,8743,17699,22015,9915,8759,9905,19648,9902,9911,9894 Array ( [0] => 8739 [1] => 9904 [2] => 8745 [3] => 10752 [4] => 8734 [5] => 9909 [6] => 9913 [7] => 17184 [8] => 8743 [9] => 17699 [10] => 22015 [11] => 9915 [12] => 8759 [13] => 9905 [14] => 19648 [15] => 9902 [16] => 9911 [17] => 9894 )