มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8752' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22015,8721,9893,9915,8760,8763,22456,8726,8733,8746,10753,10560,8758,9911,8756,9912,17677,13053 Array ( [0] => 22015 [1] => 8721 [2] => 9893 [3] => 9915 [4] => 8760 [5] => 8763 [6] => 22456 [7] => 8726 [8] => 8733 [9] => 8746 [10] => 10753 [11] => 10560 [12] => 8758 [13] => 9911 [14] => 8756 [15] => 9912 [16] => 17677 [17] => 13053 )