มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8752' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11095,8749,8727,8761,9901,24018,8759,9914,8757,8736,11090,10829,8724,9898,8733,8726,10559,8756 Array ( [0] => 11095 [1] => 8749 [2] => 8727 [3] => 8761 [4] => 9901 [5] => 24018 [6] => 8759 [7] => 9914 [8] => 8757 [9] => 8736 [10] => 11090 [11] => 10829 [12] => 8724 [13] => 9898 [14] => 8733 [15] => 8726 [16] => 10559 [17] => 8756 )