มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8752' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11092,8749,9892,8726,17699,8754,9915,9901,13053,17677,8723,8743,8731,8757,8737,9899,11097,10753 Array ( [0] => 11092 [1] => 8749 [2] => 9892 [3] => 8726 [4] => 17699 [5] => 8754 [6] => 9915 [7] => 9901 [8] => 13053 [9] => 17677 [10] => 8723 [11] => 8743 [12] => 8731 [13] => 8757 [14] => 8737 [15] => 9899 [16] => 11097 [17] => 10753 )