มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8752' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22456,9916,17699,10559,9905,8755,8737,8745,8729,11086,19967,11096,9908,9914,8756,21230,17703,8763 Array ( [0] => 22456 [1] => 9916 [2] => 17699 [3] => 10559 [4] => 9905 [5] => 8755 [6] => 8737 [7] => 8745 [8] => 8729 [9] => 11086 [10] => 19967 [11] => 11096 [12] => 9908 [13] => 9914 [14] => 8756 [15] => 21230 [16] => 17703 [17] => 8763 )