มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8752' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8735,9901,22015,22815,11095,20091,8753,19648,8734,8754,22839,8750,9899,8760,17701,17677,19967,8731 Array ( [0] => 8735 [1] => 9901 [2] => 22015 [3] => 22815 [4] => 11095 [5] => 20091 [6] => 8753 [7] => 19648 [8] => 8734 [9] => 8754 [10] => 22839 [11] => 8750 [12] => 9899 [13] => 8760 [14] => 17701 [15] => 17677 [16] => 19967 [17] => 8731 )