มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8752' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11086,20953,23458,11092,9901,11088,24237,8761,9899,8744,17184,10829,10563,20947,22839,8732,8728,8753 Array ( [0] => 11086 [1] => 20953 [2] => 23458 [3] => 11092 [4] => 9901 [5] => 11088 [6] => 24237 [7] => 8761 [8] => 9899 [9] => 8744 [10] => 17184 [11] => 10829 [12] => 10563 [13] => 20947 [14] => 22839 [15] => 8732 [16] => 8728 [17] => 8753 )