มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8752' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8744,8724,9904,10828,11486,8738,8756,8755,8746,8757,11087,8754,11091,9903,22014,9899,8762,8764 Array ( [0] => 8744 [1] => 8724 [2] => 9904 [3] => 10828 [4] => 11486 [5] => 8738 [6] => 8756 [7] => 8755 [8] => 8746 [9] => 8757 [10] => 11087 [11] => 8754 [12] => 11091 [13] => 9903 [14] => 22014 [15] => 9899 [16] => 8762 [17] => 8764 )