มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8752' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9906,8761,11086,8730,11090,8755,10828,9895,8732,8736,20953,9893,8724,8727,15565,11089,11087,17701 Array ( [0] => 9906 [1] => 8761 [2] => 11086 [3] => 8730 [4] => 11090 [5] => 8755 [6] => 10828 [7] => 9895 [8] => 8732 [9] => 8736 [10] => 20953 [11] => 9893 [12] => 8724 [13] => 8727 [14] => 15565 [15] => 11089 [16] => 11087 [17] => 17701 )