มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8752' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22014,9899,8763,20091,13053,17703,8730,9911,19648,17184,17677,8744,8743,8745,10828,9910,11086,8739 Array ( [0] => 22014 [1] => 9899 [2] => 8763 [3] => 20091 [4] => 13053 [5] => 17703 [6] => 8730 [7] => 9911 [8] => 19648 [9] => 17184 [10] => 17677 [11] => 8744 [12] => 8743 [13] => 8745 [14] => 10828 [15] => 9910 [16] => 11086 [17] => 8739 )