มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8752' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11089,8730,24018,22015,8736,11452,8744,8724,8735,20091,8722,10232,11090,8762,11095,10562,9901,10561 Array ( [0] => 11089 [1] => 8730 [2] => 24018 [3] => 22015 [4] => 8736 [5] => 11452 [6] => 8744 [7] => 8724 [8] => 8735 [9] => 20091 [10] => 8722 [11] => 10232 [12] => 11090 [13] => 8762 [14] => 11095 [15] => 10562 [16] => 9901 [17] => 10561 )