มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8752' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8760,8730,8724,22556,9893,20947,9892,8725,8738,8764,9912,22015,11091,9916,8762,9909,10562,15565 Array ( [0] => 8760 [1] => 8730 [2] => 8724 [3] => 22556 [4] => 9893 [5] => 20947 [6] => 9892 [7] => 8725 [8] => 8738 [9] => 8764 [10] => 9912 [11] => 22015 [12] => 11091 [13] => 9916 [14] => 8762 [15] => 9909 [16] => 10562 [17] => 15565 )