สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8750' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24018,9905,21230,9898,10560,9899,17703,23458,10753,8748,8764,9894,9892,8753,8721,21229,11452,10232 Array ( [0] => 24018 [1] => 9905 [2] => 21230 [3] => 9898 [4] => 10560 [5] => 9899 [6] => 17703 [7] => 23458 [8] => 10753 [9] => 8748 [10] => 8764 [11] => 9894 [12] => 9892 [13] => 8753 [14] => 8721 [15] => 21229 [16] => 11452 [17] => 10232 )