สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8750' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11089,8762,8729,10563,8749,11090,8755,9903,8747,9916,11486,8739,9904,9910,9914,17677,10560,21230 Array ( [0] => 11089 [1] => 8762 [2] => 8729 [3] => 10563 [4] => 8749 [5] => 11090 [6] => 8755 [7] => 9903 [8] => 8747 [9] => 9916 [10] => 11486 [11] => 8739 [12] => 9904 [13] => 9910 [14] => 9914 [15] => 17677 [16] => 10560 [17] => 21230 )