สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8750' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19966,9905,8727,11096,9900,11093,8723,11092,10559,11094,17699,11091,22457,8738,8732,8725,8756,11090 Array ( [0] => 19966 [1] => 9905 [2] => 8727 [3] => 11096 [4] => 9900 [5] => 11093 [6] => 8723 [7] => 11092 [8] => 10559 [9] => 11094 [10] => 17699 [11] => 11091 [12] => 22457 [13] => 8738 [14] => 8732 [15] => 8725 [16] => 8756 [17] => 11090 )