สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8747' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11096,8764,8749,8721,22456,8761,9908,11088,21230,13053,8756,9903,11092,9907,8733,8750,17701,10752 Array ( [0] => 11096 [1] => 8764 [2] => 8749 [3] => 8721 [4] => 22456 [5] => 8761 [6] => 9908 [7] => 11088 [8] => 21230 [9] => 13053 [10] => 8756 [11] => 9903 [12] => 11092 [13] => 9907 [14] => 8733 [15] => 8750 [16] => 17701 [17] => 10752 )