สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8747' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11096,8727,9904,10752,8757,8759,8748,22456,10559,8750,21230,10560,8743,11088,17699,11095,17184,19648 Array ( [0] => 11096 [1] => 8727 [2] => 9904 [3] => 10752 [4] => 8757 [5] => 8759 [6] => 8748 [7] => 22456 [8] => 10559 [9] => 8750 [10] => 21230 [11] => 10560 [12] => 8743 [13] => 11088 [14] => 17699 [15] => 11095 [16] => 17184 [17] => 19648 )