สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8747' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13053,8736,8729,8758,10560,8722,22815,11452,8763,9892,11096,8725,19967,22014,9901,8734,8728,11090 Array ( [0] => 13053 [1] => 8736 [2] => 8729 [3] => 8758 [4] => 10560 [5] => 8722 [6] => 22815 [7] => 11452 [8] => 8763 [9] => 9892 [10] => 11096 [11] => 8725 [12] => 19967 [13] => 22014 [14] => 9901 [15] => 8734 [16] => 8728 [17] => 11090 )