สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8746' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22015,8743,10828,10752,8737,11092,9904,8763,9901,8758,13157,13053,8735,9892,11095,8745,9902,8726 Array ( [0] => 22015 [1] => 8743 [2] => 10828 [3] => 10752 [4] => 8737 [5] => 11092 [6] => 9904 [7] => 8763 [8] => 9901 [9] => 8758 [10] => 13157 [11] => 13053 [12] => 8735 [13] => 9892 [14] => 11095 [15] => 8745 [16] => 9902 [17] => 8726 )