สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8746' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9907,8736,17703,11088,8748,8723,8728,8733,8753,8756,8757,9892,11095,10752,9909,8764,9902,8744 Array ( [0] => 9907 [1] => 8736 [2] => 17703 [3] => 11088 [4] => 8748 [5] => 8723 [6] => 8728 [7] => 8733 [8] => 8753 [9] => 8756 [10] => 8757 [11] => 9892 [12] => 11095 [13] => 10752 [14] => 9909 [15] => 8764 [16] => 9902 [17] => 8744 )