สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8746' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11096,11452,8759,8752,9913,11093,9910,9900,19967,8750,8756,13157,10547,17677,9916,8743,9892,8730 Array ( [0] => 11096 [1] => 11452 [2] => 8759 [3] => 8752 [4] => 9913 [5] => 11093 [6] => 9910 [7] => 9900 [8] => 19967 [9] => 8750 [10] => 8756 [11] => 13157 [12] => 10547 [13] => 17677 [14] => 9916 [15] => 8743 [16] => 9892 [17] => 8730 )