สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8745' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8722,9892,20947,8757,8728,9898,8729,10752,24018,22456,17703,20091,8759,22014,8743,9893,8730,9912 Array ( [0] => 8722 [1] => 9892 [2] => 20947 [3] => 8757 [4] => 8728 [5] => 9898 [6] => 8729 [7] => 10752 [8] => 24018 [9] => 22456 [10] => 17703 [11] => 20091 [12] => 8759 [13] => 22014 [14] => 8743 [15] => 9893 [16] => 8730 [17] => 9912 )