สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8745' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11095,11096,11097,13053,10828,21230,19648,9904,22015,22456,10563,8722,22839,8758,11093,8727,8750,8752 Array ( [0] => 11095 [1] => 11096 [2] => 11097 [3] => 13053 [4] => 10828 [5] => 21230 [6] => 19648 [7] => 9904 [8] => 22015 [9] => 22456 [10] => 10563 [11] => 8722 [12] => 22839 [13] => 8758 [14] => 11093 [15] => 8727 [16] => 8750 [17] => 8752 )