สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8745' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8754,11091,9902,8749,8734,9910,8748,9905,22839,8729,10563,8755,10232,9904,10561,19648,11095,11088 Array ( [0] => 8754 [1] => 11091 [2] => 9902 [3] => 8749 [4] => 8734 [5] => 9910 [6] => 8748 [7] => 9905 [8] => 22839 [9] => 8729 [10] => 10563 [11] => 8755 [12] => 10232 [13] => 9904 [14] => 10561 [15] => 19648 [16] => 11095 [17] => 11088 )