สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8744' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9914,8754,9907,8758,9913,10828,10562,8731,8759,13053,8733,24018,11086,9912,22457,20953,11095,8722 Array ( [0] => 9914 [1] => 8754 [2] => 9907 [3] => 8758 [4] => 9913 [5] => 10828 [6] => 10562 [7] => 8731 [8] => 8759 [9] => 13053 [10] => 8733 [11] => 24018 [12] => 11086 [13] => 9912 [14] => 22457 [15] => 20953 [16] => 11095 [17] => 8722 )