สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8744' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24018,19648,9909,11095,22015,8726,17699,21229,8733,21230,20953,8749,20947,9898,8755,8727,8723,22839 Array ( [0] => 24018 [1] => 19648 [2] => 9909 [3] => 11095 [4] => 22015 [5] => 8726 [6] => 17699 [7] => 21229 [8] => 8733 [9] => 21230 [10] => 20953 [11] => 8749 [12] => 20947 [13] => 9898 [14] => 8755 [15] => 8727 [16] => 8723 [17] => 22839 )