สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8744' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8763,8747,11093,17184,22456,9908,8759,8723,9914,11096,8728,8731,8745,8752,11091,8753,9892,9912 Array ( [0] => 8763 [1] => 8747 [2] => 11093 [3] => 17184 [4] => 22456 [5] => 9908 [6] => 8759 [7] => 8723 [8] => 9914 [9] => 11096 [10] => 8728 [11] => 8731 [12] => 8745 [13] => 8752 [14] => 11091 [15] => 8753 [16] => 9892 [17] => 9912 )