สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8744' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11088,15565,8728,9910,9906,11090,22456,9914,9895,8745,22015,20953,11094,8734,9903,17701,9905,11097 Array ( [0] => 11088 [1] => 15565 [2] => 8728 [3] => 9910 [4] => 9906 [5] => 11090 [6] => 22456 [7] => 9914 [8] => 9895 [9] => 8745 [10] => 22015 [11] => 20953 [12] => 11094 [13] => 8734 [14] => 9903 [15] => 17701 [16] => 9905 [17] => 11097 )