สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8744' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10561,11486,20091,8722,22457,8745,8747,19967,8721,13157,17699,8750,15565,8752,10232,9898,9893,11091 Array ( [0] => 10561 [1] => 11486 [2] => 20091 [3] => 8722 [4] => 22457 [5] => 8745 [6] => 8747 [7] => 19967 [8] => 8721 [9] => 13157 [10] => 17699 [11] => 8750 [12] => 15565 [13] => 8752 [14] => 10232 [15] => 9898 [16] => 9893 [17] => 11091 )