สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8744' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10753,8752,11092,8738,13157,8755,24394,9894,11088,22456,8743,17703,9906,8761,9902,9912,11095,8757 Array ( [0] => 10753 [1] => 8752 [2] => 11092 [3] => 8738 [4] => 13157 [5] => 8755 [6] => 24394 [7] => 9894 [8] => 11088 [9] => 22456 [10] => 8743 [11] => 17703 [12] => 9906 [13] => 8761 [14] => 9902 [15] => 9912 [16] => 11095 [17] => 8757 )