สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8743' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8753,8745,21229,10232,10828,10829,8754,19648,13157,9911,8744,11097,8750,8738,10830,8724,9910,22015 Array ( [0] => 8753 [1] => 8745 [2] => 21229 [3] => 10232 [4] => 10828 [5] => 10829 [6] => 8754 [7] => 19648 [8] => 13157 [9] => 9911 [10] => 8744 [11] => 11097 [12] => 8750 [13] => 8738 [14] => 10830 [15] => 8724 [16] => 9910 [17] => 22015 )