สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8743' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8738,8754,9915,17703,10829,9912,9902,11097,11089,8727,9904,10752,11087,17677,8760,9906,17701,9914 Array ( [0] => 8738 [1] => 8754 [2] => 9915 [3] => 17703 [4] => 10829 [5] => 9912 [6] => 9902 [7] => 11097 [8] => 11089 [9] => 8727 [10] => 9904 [11] => 10752 [12] => 11087 [13] => 17677 [14] => 8760 [15] => 9906 [16] => 17701 [17] => 9914 )