สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8743' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8760,17699,9906,10562,10830,8739,11088,8744,8738,17701,19967,15565,8723,8732,8757,9895,10752,8762 Array ( [0] => 8760 [1] => 17699 [2] => 9906 [3] => 10562 [4] => 10830 [5] => 8739 [6] => 11088 [7] => 8744 [8] => 8738 [9] => 17701 [10] => 19967 [11] => 15565 [12] => 8723 [13] => 8732 [14] => 8757 [15] => 9895 [16] => 10752 [17] => 8762 )