สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8743' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17699,13053,22456,20947,8758,10559,11090,10561,9903,10232,20953,19648,8738,9895,22839,11091,8756,9907 Array ( [0] => 17699 [1] => 13053 [2] => 22456 [3] => 20947 [4] => 8758 [5] => 10559 [6] => 11090 [7] => 10561 [8] => 9903 [9] => 10232 [10] => 20953 [11] => 19648 [12] => 8738 [13] => 9895 [14] => 22839 [15] => 11091 [16] => 8756 [17] => 9907 )