สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8743' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8760,11093,8721,20947,8736,13157,9913,11091,9915,22457,10563,9900,11089,8728,13053,8752,9904,8725 Array ( [0] => 8760 [1] => 11093 [2] => 8721 [3] => 20947 [4] => 8736 [5] => 13157 [6] => 9913 [7] => 11091 [8] => 9915 [9] => 22457 [10] => 10563 [11] => 9900 [12] => 11089 [13] => 8728 [14] => 13053 [15] => 8752 [16] => 9904 [17] => 8725 )