มีสินค้า

1,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8737' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8726,8764,8722,9913,10563,9902,9898,9894,11486,10232,8758,8745,8746,10829,22839,9905,10559,24237 Array ( [0] => 8726 [1] => 8764 [2] => 8722 [3] => 9913 [4] => 10563 [5] => 9902 [6] => 9898 [7] => 9894 [8] => 11486 [9] => 10232 [10] => 8758 [11] => 8745 [12] => 8746 [13] => 10829 [14] => 22839 [15] => 9905 [16] => 10559 [17] => 24237 )