มีสินค้า

1,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8737' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20953,10828,9916,8758,9913,11094,9909,9914,8756,17701,8748,10829,11452,10563,20947,8732,11092,8746 Array ( [0] => 20953 [1] => 10828 [2] => 9916 [3] => 8758 [4] => 9913 [5] => 11094 [6] => 9909 [7] => 9914 [8] => 8756 [9] => 17701 [10] => 8748 [11] => 10829 [12] => 11452 [13] => 10563 [14] => 20947 [15] => 8732 [16] => 11092 [17] => 8746 )