มีสินค้า

1,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8737' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8752,8744,9913,17701,20953,9908,17677,8726,8753,10830,24237,9903,9895,19966,19648,22815,10828,9898 Array ( [0] => 8752 [1] => 8744 [2] => 9913 [3] => 17701 [4] => 20953 [5] => 9908 [6] => 17677 [7] => 8726 [8] => 8753 [9] => 10830 [10] => 24237 [11] => 9903 [12] => 9895 [13] => 19966 [14] => 19648 [15] => 22815 [16] => 10828 [17] => 9898 )