มีสินค้า

1,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8737' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21230,11087,10561,8759,8725,20953,9906,10753,8762,8724,8756,9898,17677,8749,22457,22014,10828,20947 Array ( [0] => 21230 [1] => 11087 [2] => 10561 [3] => 8759 [4] => 8725 [5] => 20953 [6] => 9906 [7] => 10753 [8] => 8762 [9] => 8724 [10] => 8756 [11] => 9898 [12] => 17677 [13] => 8749 [14] => 22457 [15] => 22014 [16] => 10828 [17] => 20947 )