มีสินค้า

1,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8737' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9910,22556,19966,9908,8747,20091,9900,11088,10563,8731,9892,22456,9899,8744,9895,22815,9912,8721 Array ( [0] => 9910 [1] => 22556 [2] => 19966 [3] => 9908 [4] => 8747 [5] => 20091 [6] => 9900 [7] => 11088 [8] => 10563 [9] => 8731 [10] => 9892 [11] => 22456 [12] => 9899 [13] => 8744 [14] => 9895 [15] => 22815 [16] => 9912 [17] => 8721 )