สินค้าเหลือน้อย

1,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8736' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20091,8750,8743,17677,8732,9895,11093,9905,10562,10559,8725,11089,17184,8759,11090,9913,10547,13053 Array ( [0] => 20091 [1] => 8750 [2] => 8743 [3] => 17677 [4] => 8732 [5] => 9895 [6] => 11093 [7] => 9905 [8] => 10562 [9] => 10559 [10] => 8725 [11] => 11089 [12] => 17184 [13] => 8759 [14] => 11090 [15] => 9913 [16] => 10547 [17] => 13053 )