สินค้าเหลือน้อย

1,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8735' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17703,9893,9905,9912,8758,8727,10561,9895,13053,13157,11094,8760,11486,8746,8733,9910,8747,8752 Array ( [0] => 17703 [1] => 9893 [2] => 9905 [3] => 9912 [4] => 8758 [5] => 8727 [6] => 10561 [7] => 9895 [8] => 13053 [9] => 13157 [10] => 11094 [11] => 8760 [12] => 11486 [13] => 8746 [14] => 8733 [15] => 9910 [16] => 8747 [17] => 8752 )