สินค้าเหลือน้อย

1,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8735' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8756,8758,9914,8722,13157,8739,8730,8725,8760,10563,11092,9910,10562,8746,8734,10752,20947,9912 Array ( [0] => 8756 [1] => 8758 [2] => 9914 [3] => 8722 [4] => 13157 [5] => 8739 [6] => 8730 [7] => 8725 [8] => 8760 [9] => 10563 [10] => 11092 [11] => 9910 [12] => 10562 [13] => 8746 [14] => 8734 [15] => 10752 [16] => 20947 [17] => 9912 )