สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8734' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8735,11094,13157,11091,10562,8727,8721,20953,9898,8723,8747,21230,17701,8748,11097,9903,11096,8729 Array ( [0] => 8735 [1] => 11094 [2] => 13157 [3] => 11091 [4] => 10562 [5] => 8727 [6] => 8721 [7] => 20953 [8] => 9898 [9] => 8723 [10] => 8747 [11] => 21230 [12] => 17701 [13] => 8748 [14] => 11097 [15] => 9903 [16] => 11096 [17] => 8729 )