สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8734' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8727,10559,9905,11087,11088,8763,8733,10547,8747,8729,8738,8758,9893,22839,8752,10562,8756,23458 Array ( [0] => 8727 [1] => 10559 [2] => 9905 [3] => 11087 [4] => 11088 [5] => 8763 [6] => 8733 [7] => 10547 [8] => 8747 [9] => 8729 [10] => 8738 [11] => 8758 [12] => 9893 [13] => 22839 [14] => 8752 [15] => 10562 [16] => 8756 [17] => 23458 )