สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8734' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9894,11086,11092,8747,9905,11087,8739,22556,9914,20953,9907,8764,9898,11088,9892,11091,8761,11094 Array ( [0] => 9894 [1] => 11086 [2] => 11092 [3] => 8747 [4] => 9905 [5] => 11087 [6] => 8739 [7] => 22556 [8] => 9914 [9] => 20953 [10] => 9907 [11] => 8764 [12] => 9898 [13] => 11088 [14] => 9892 [15] => 11091 [16] => 8761 [17] => 11094 )