สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8734' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19967,11089,8724,9909,10752,8733,10559,8754,24237,11097,22015,20953,8735,10547,8763,9893,8739,9892 Array ( [0] => 19967 [1] => 11089 [2] => 8724 [3] => 9909 [4] => 10752 [5] => 8733 [6] => 10559 [7] => 8754 [8] => 24237 [9] => 11097 [10] => 22015 [11] => 20953 [12] => 8735 [13] => 10547 [14] => 8763 [15] => 9893 [16] => 8739 [17] => 9892 )