สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8734' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8738,10559,8747,8733,8744,20953,24018,8723,8750,13053,9903,8721,11093,10547,9893,11452,19967,11089 Array ( [0] => 8738 [1] => 10559 [2] => 8747 [3] => 8733 [4] => 8744 [5] => 20953 [6] => 24018 [7] => 8723 [8] => 8750 [9] => 13053 [10] => 9903 [11] => 8721 [12] => 11093 [13] => 10547 [14] => 9893 [15] => 11452 [16] => 19967 [17] => 11089 )