สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8734' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24018,9892,22815,8759,11087,9909,8729,10752,22457,9904,8764,8762,11086,8726,9916,8755,22456,10830 Array ( [0] => 24018 [1] => 9892 [2] => 22815 [3] => 8759 [4] => 11087 [5] => 9909 [6] => 8729 [7] => 10752 [8] => 22457 [9] => 9904 [10] => 8764 [11] => 8762 [12] => 11086 [13] => 8726 [14] => 9916 [15] => 8755 [16] => 22456 [17] => 10830 )