สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8734' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8743,8762,8723,22839,11095,10561,8731,8754,8746,22556,11092,9910,11097,9899,10559,8749,17703,9902 Array ( [0] => 8743 [1] => 8762 [2] => 8723 [3] => 22839 [4] => 11095 [5] => 10561 [6] => 8731 [7] => 8754 [8] => 8746 [9] => 22556 [10] => 11092 [11] => 9910 [12] => 11097 [13] => 9899 [14] => 10559 [15] => 8749 [16] => 17703 [17] => 9902 )