สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8734' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11452,22457,8757,9901,8758,11086,9900,8759,9899,8735,8762,8724,8752,8743,8738,17184,8763,10232 Array ( [0] => 11452 [1] => 22457 [2] => 8757 [3] => 9901 [4] => 8758 [5] => 11086 [6] => 9900 [7] => 8759 [8] => 9899 [9] => 8735 [10] => 8762 [11] => 8724 [12] => 8752 [13] => 8743 [14] => 8738 [15] => 17184 [16] => 8763 [17] => 10232 )