สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8734' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9909,8746,8747,8727,8745,9907,19648,9895,8744,8752,8762,8759,8748,11090,9904,10752,9914,9902 Array ( [0] => 9909 [1] => 8746 [2] => 8747 [3] => 8727 [4] => 8745 [5] => 9907 [6] => 19648 [7] => 9895 [8] => 8744 [9] => 8752 [10] => 8762 [11] => 8759 [12] => 8748 [13] => 11090 [14] => 9904 [15] => 10752 [16] => 9914 [17] => 9902 )