สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8734' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17677,8721,20947,8731,9906,9898,11093,8762,8755,8722,9902,8752,20953,10829,9899,13053,10752,8758 Array ( [0] => 17677 [1] => 8721 [2] => 20947 [3] => 8731 [4] => 9906 [5] => 9898 [6] => 11093 [7] => 8762 [8] => 8755 [9] => 8722 [10] => 9902 [11] => 8752 [12] => 20953 [13] => 10829 [14] => 9899 [15] => 13053 [16] => 10752 [17] => 8758 )