สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8734' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8750,9911,8730,8752,10830,17699,19967,8743,8762,9903,9894,13053,10752,8737,19966,9912,8733,11086 Array ( [0] => 8750 [1] => 9911 [2] => 8730 [3] => 8752 [4] => 10830 [5] => 17699 [6] => 19967 [7] => 8743 [8] => 8762 [9] => 9903 [10] => 9894 [11] => 13053 [12] => 10752 [13] => 8737 [14] => 19966 [15] => 9912 [16] => 8733 [17] => 11086 )