สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8734' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8743,11087,19966,11093,24237,8756,20947,17677,21230,8763,9903,9909,8738,9901,8744,10752,9906,20953 Array ( [0] => 8743 [1] => 11087 [2] => 19966 [3] => 11093 [4] => 24237 [5] => 8756 [6] => 20947 [7] => 17677 [8] => 21230 [9] => 8763 [10] => 9903 [11] => 9909 [12] => 8738 [13] => 9901 [14] => 8744 [15] => 10752 [16] => 9906 [17] => 20953 )