มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8733' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8737,8725,8760,15565,9915,22556,9909,9914,8749,9898,8750,9911,9903,8739,9913,17703,8748,9894 Array ( [0] => 8737 [1] => 8725 [2] => 8760 [3] => 15565 [4] => 9915 [5] => 22556 [6] => 9909 [7] => 9914 [8] => 8749 [9] => 9898 [10] => 8750 [11] => 9911 [12] => 9903 [13] => 8739 [14] => 9913 [15] => 17703 [16] => 8748 [17] => 9894 )