มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8733' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8758,8744,8754,8752,9916,8724,15565,11096,22839,22815,17703,19966,9905,13053,10752,8731,10561,9895 Array ( [0] => 8758 [1] => 8744 [2] => 8754 [3] => 8752 [4] => 9916 [5] => 8724 [6] => 15565 [7] => 11096 [8] => 22839 [9] => 22815 [10] => 17703 [11] => 19966 [12] => 9905 [13] => 13053 [14] => 10752 [15] => 8731 [16] => 10561 [17] => 9895 )