มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8733' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8758,8745,10563,9899,9914,13053,9895,9903,8755,17184,9909,8737,9893,11452,11094,8750,17703,11089 Array ( [0] => 8758 [1] => 8745 [2] => 10563 [3] => 9899 [4] => 9914 [5] => 13053 [6] => 9895 [7] => 9903 [8] => 8755 [9] => 17184 [10] => 9909 [11] => 8737 [12] => 9893 [13] => 11452 [14] => 11094 [15] => 8750 [16] => 17703 [17] => 11089 )