มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8733' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9901,11091,8725,20953,9906,8759,13157,9909,8724,22457,9892,8735,8732,9900,9911,8728,22014,21230 Array ( [0] => 9901 [1] => 11091 [2] => 8725 [3] => 20953 [4] => 9906 [5] => 8759 [6] => 13157 [7] => 9909 [8] => 8724 [9] => 22457 [10] => 9892 [11] => 8735 [12] => 8732 [13] => 9900 [14] => 9911 [15] => 8728 [16] => 22014 [17] => 21230 )