มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8732' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15565,21229,8729,11097,17703,8722,9914,9906,8735,8725,19648,10752,9892,8744,11086,9910,8761,8763 Array ( [0] => 15565 [1] => 21229 [2] => 8729 [3] => 11097 [4] => 17703 [5] => 8722 [6] => 9914 [7] => 9906 [8] => 8735 [9] => 8725 [10] => 19648 [11] => 10752 [12] => 9892 [13] => 8744 [14] => 11086 [15] => 9910 [16] => 8761 [17] => 8763 )