สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8732' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8722,8728,8750,8735,17184,8724,11093,8761,8729,10562,10561,11095,9904,10547,8734,9892,10560,24237 Array ( [0] => 8722 [1] => 8728 [2] => 8750 [3] => 8735 [4] => 17184 [5] => 8724 [6] => 11093 [7] => 8761 [8] => 8729 [9] => 10562 [10] => 10561 [11] => 11095 [12] => 9904 [13] => 10547 [14] => 8734 [15] => 9892 [16] => 10560 [17] => 24237 )