สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8732' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22014,8729,9912,8764,22015,8761,13053,20947,9904,9913,8723,10829,11088,10752,8725,8733,11090,11095 Array ( [0] => 22014 [1] => 8729 [2] => 9912 [3] => 8764 [4] => 22015 [5] => 8761 [6] => 13053 [7] => 20947 [8] => 9904 [9] => 9913 [10] => 8723 [11] => 10829 [12] => 11088 [13] => 10752 [14] => 8725 [15] => 8733 [16] => 11090 [17] => 11095 )