สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8732' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8724,10562,8759,17701,8761,9914,13157,9905,11486,11088,11091,9916,9907,19648,19967,10829,8753,24018 Array ( [0] => 8724 [1] => 10562 [2] => 8759 [3] => 17701 [4] => 8761 [5] => 9914 [6] => 13157 [7] => 9905 [8] => 11486 [9] => 11088 [10] => 11091 [11] => 9916 [12] => 9907 [13] => 19648 [14] => 19967 [15] => 10829 [16] => 8753 [17] => 24018 )