สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8732' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22839,10828,8743,8729,9899,13053,17703,10562,11090,8761,23458,19966,9913,21229,8734,10561,24237,9915 Array ( [0] => 22839 [1] => 10828 [2] => 8743 [3] => 8729 [4] => 9899 [5] => 13053 [6] => 17703 [7] => 10562 [8] => 11090 [9] => 8761 [10] => 23458 [11] => 19966 [12] => 9913 [13] => 21229 [14] => 8734 [15] => 10561 [16] => 24237 [17] => 9915 )