มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8731' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8764,8726,8756,8730,11086,19966,11452,9901,20947,9894,21229,17184,21230,11094,8750,8755,10828,10829 Array ( [0] => 8764 [1] => 8726 [2] => 8756 [3] => 8730 [4] => 11086 [5] => 19966 [6] => 11452 [7] => 9901 [8] => 20947 [9] => 9894 [10] => 21229 [11] => 17184 [12] => 21230 [13] => 11094 [14] => 8750 [15] => 8755 [16] => 10828 [17] => 10829 )