มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8731' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8734,11089,22556,9906,8735,22456,8729,8745,9911,11096,8756,9898,11091,10547,9899,17701,9892,8753 Array ( [0] => 8734 [1] => 11089 [2] => 22556 [3] => 9906 [4] => 8735 [5] => 22456 [6] => 8729 [7] => 8745 [8] => 9911 [9] => 11096 [10] => 8756 [11] => 9898 [12] => 11091 [13] => 10547 [14] => 9899 [15] => 17701 [16] => 9892 [17] => 8753 )