มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8731' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9908,11452,9902,22815,13157,8729,8722,8735,21229,17699,8757,22014,8753,22015,8744,8764,9901,10547 Array ( [0] => 9908 [1] => 11452 [2] => 9902 [3] => 22815 [4] => 13157 [5] => 8729 [6] => 8722 [7] => 8735 [8] => 21229 [9] => 17699 [10] => 8757 [11] => 22014 [12] => 8753 [13] => 22015 [14] => 8744 [15] => 8764 [16] => 9901 [17] => 10547 )