มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8730' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10559,22839,8733,8724,11086,9910,17184,8744,8756,17677,10830,22014,8734,8745,8758,19967,8750,8731 Array ( [0] => 10559 [1] => 22839 [2] => 8733 [3] => 8724 [4] => 11086 [5] => 9910 [6] => 17184 [7] => 8744 [8] => 8756 [9] => 17677 [10] => 10830 [11] => 22014 [12] => 8734 [13] => 8745 [14] => 8758 [15] => 19967 [16] => 8750 [17] => 8731 )