มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8730' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22456,9907,8735,8752,15565,17701,9906,9914,11452,9905,10753,8760,17703,11092,8738,11093,11091,8727 Array ( [0] => 22456 [1] => 9907 [2] => 8735 [3] => 8752 [4] => 15565 [5] => 17701 [6] => 9906 [7] => 9914 [8] => 11452 [9] => 9905 [10] => 10753 [11] => 8760 [12] => 17703 [13] => 11092 [14] => 8738 [15] => 11093 [16] => 11091 [17] => 8727 )