มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8730' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8744,19966,9895,8734,11088,8750,11096,8726,11486,17699,9907,9903,10547,11087,9916,11452,8739,11094 Array ( [0] => 8744 [1] => 19966 [2] => 9895 [3] => 8734 [4] => 11088 [5] => 8750 [6] => 11096 [7] => 8726 [8] => 11486 [9] => 17699 [10] => 9907 [11] => 9903 [12] => 10547 [13] => 11087 [14] => 9916 [15] => 11452 [16] => 8739 [17] => 11094 )