มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8730' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8743,13157,9914,8762,8758,8738,10232,9907,22457,8734,8728,9895,22015,10547,8725,8729,9892,8757 Array ( [0] => 8743 [1] => 13157 [2] => 9914 [3] => 8762 [4] => 8758 [5] => 8738 [6] => 10232 [7] => 9907 [8] => 22457 [9] => 8734 [10] => 8728 [11] => 9895 [12] => 22015 [13] => 10547 [14] => 8725 [15] => 8729 [16] => 9892 [17] => 8757 )