สินค้าเหลือน้อย

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8730' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8725,9915,9901,9893,9900,10561,22015,21229,11090,8749,8760,8764,17699,9906,11093,17677,8762,11087 Array ( [0] => 8725 [1] => 9915 [2] => 9901 [3] => 9893 [4] => 9900 [5] => 10561 [6] => 22015 [7] => 21229 [8] => 11090 [9] => 8749 [10] => 8760 [11] => 8764 [12] => 17699 [13] => 9906 [14] => 11093 [15] => 17677 [16] => 8762 [17] => 11087 )