สินค้าเหลือน้อย

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8729' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8722,17184,8757,8734,9903,8760,19648,10563,13053,9893,9900,11091,9909,11092,10562,9892,9912,9898 Array ( [0] => 8722 [1] => 17184 [2] => 8757 [3] => 8734 [4] => 9903 [5] => 8760 [6] => 19648 [7] => 10563 [8] => 13053 [9] => 9893 [10] => 9900 [11] => 11091 [12] => 9909 [13] => 11092 [14] => 10562 [15] => 9892 [16] => 9912 [17] => 9898 )