มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8729' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9911,8749,8735,9892,10830,11091,10232,17677,9900,11092,20947,8744,13157,17701,8745,8726,8743,9906 Array ( [0] => 9911 [1] => 8749 [2] => 8735 [3] => 9892 [4] => 10830 [5] => 11091 [6] => 10232 [7] => 17677 [8] => 9900 [9] => 11092 [10] => 20947 [11] => 8744 [12] => 13157 [13] => 17701 [14] => 8745 [15] => 8726 [16] => 8743 [17] => 9906 )