สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8729' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8722,8756,9913,10828,11089,8735,8755,8746,17703,10547,20953,11092,10753,11087,9904,8748,8743,9914 Array ( [0] => 8722 [1] => 8756 [2] => 9913 [3] => 10828 [4] => 11089 [5] => 8735 [6] => 8755 [7] => 8746 [8] => 17703 [9] => 10547 [10] => 20953 [11] => 11092 [12] => 10753 [13] => 11087 [14] => 9904 [15] => 8748 [16] => 8743 [17] => 9914 )