สินค้าเหลือน้อย

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8729' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11092,8756,10232,17701,11088,8755,8752,9893,9894,8754,22014,10828,9892,21229,10547,9915,19967,17184 Array ( [0] => 11092 [1] => 8756 [2] => 10232 [3] => 17701 [4] => 11088 [5] => 8755 [6] => 8752 [7] => 9893 [8] => 9894 [9] => 8754 [10] => 22014 [11] => 10828 [12] => 9892 [13] => 21229 [14] => 10547 [15] => 9915 [16] => 19967 [17] => 17184 )