มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8728' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10559,13157,8725,9900,8733,22014,8761,8726,8745,8746,9912,8753,17699,21229,22815,8734,11088,8760 Array ( [0] => 10559 [1] => 13157 [2] => 8725 [3] => 9900 [4] => 8733 [5] => 22014 [6] => 8761 [7] => 8726 [8] => 8745 [9] => 8746 [10] => 9912 [11] => 8753 [12] => 17699 [13] => 21229 [14] => 22815 [15] => 8734 [16] => 11088 [17] => 8760 )