มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8728' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9894,11486,20953,11089,10830,8733,17184,13053,19967,9914,8754,24018,9903,11097,9906,10232,9905,8744 Array ( [0] => 9894 [1] => 11486 [2] => 20953 [3] => 11089 [4] => 10830 [5] => 8733 [6] => 17184 [7] => 13053 [8] => 19967 [9] => 9914 [10] => 8754 [11] => 24018 [12] => 9903 [13] => 11097 [14] => 9906 [15] => 10232 [16] => 9905 [17] => 8744 )