มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8728' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10560,8752,19967,8745,10559,11096,11097,8761,9899,10753,11452,8732,22839,8747,9913,9904,24237,8729 Array ( [0] => 10560 [1] => 8752 [2] => 19967 [3] => 8745 [4] => 10559 [5] => 11096 [6] => 11097 [7] => 8761 [8] => 9899 [9] => 10753 [10] => 11452 [11] => 8732 [12] => 22839 [13] => 8747 [14] => 9913 [15] => 9904 [16] => 24237 [17] => 8729 )