มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8728' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9900,10562,10830,11486,21230,19648,8746,8754,8724,20953,22015,8730,10563,8726,10232,8722,8721,11090 Array ( [0] => 9900 [1] => 10562 [2] => 10830 [3] => 11486 [4] => 21230 [5] => 19648 [6] => 8746 [7] => 8754 [8] => 8724 [9] => 20953 [10] => 22015 [11] => 8730 [12] => 10563 [13] => 8726 [14] => 10232 [15] => 8722 [16] => 8721 [17] => 11090 )