สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8728' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8746,9898,8727,9912,17677,10753,11090,9901,17701,8736,9902,9904,11097,10752,15565,13157,17703,21230 Array ( [0] => 8746 [1] => 9898 [2] => 8727 [3] => 9912 [4] => 17677 [5] => 10753 [6] => 11090 [7] => 9901 [8] => 17701 [9] => 8736 [10] => 9902 [11] => 9904 [12] => 11097 [13] => 10752 [14] => 15565 [15] => 13157 [16] => 17703 [17] => 21230 )