มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8728' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8730,9904,8729,8727,22839,8753,9916,9908,11091,21229,9906,9898,8754,11094,8763,20953,8749,10753 Array ( [0] => 8730 [1] => 9904 [2] => 8729 [3] => 8727 [4] => 22839 [5] => 8753 [6] => 9916 [7] => 9908 [8] => 11091 [9] => 21229 [10] => 9906 [11] => 9898 [12] => 8754 [13] => 11094 [14] => 8763 [15] => 20953 [16] => 8749 [17] => 10753 )